Výměna nevhodného dárku

 Podmínky Výměny nevhodného dárku

 Podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Výměna nevhodného dárku“  (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je společnost Prokonzole.cz s.r.o., IČ: 13965581, DIČ: CZ13965581, se sídlem: Sídliště 1449/30, 289 22 Lysá nad Labem, Provozovna: Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem,   Zapsané v obchodním rejstříku ve spisové značce C 357999/MSPH vedené u Městského soudu v Praze od 09.11.2021 jako poskytovatel. (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby. Smlouva o poskytování služby je uzavřena v momentě, kdy je uzavřena kupní smlouva na vybraný výrobek.

Objednatel prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu, který musí obsahovat příslušný výrobek a společně s ním i související službu – Výměna nevhodného dárku, kterou je nutné zakoupit spolu s objednávkou zboží. Bez splnění těchto podmínek, nelze službu uplatnit.

Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 10. 1. 2024, pokud o toto vrácení objednatel požádá, tj. využije službu ve stanovené lhůtě. Tato služba se nevztahuje na použité, bazarové zboží. Objednatel – spotřebitel může službu využít nejdříve po uplynutí 14denní zákonné lhůty k odstoupení od kupní smlouvy – v prvních 14 dnech od převzetí zboží může spotřebitel využít svého zákonného práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (více informací o odstoupení od smlouvy lze nalézt v https://www.prokonzole.cz/obchodni-podminky/

Objednatel uplatní službu nejpozději 10. 1. 2024, a to k výrobku, na něž se služba vztahuje, na provozovně poskytovatele prostřednictvím pošty/přepravní společnosti (uplatní-li objednatel službu prostřednictvím pošty/přepravní společnosti, je potřeba, aby nejpozději dne 10. 1. 2024 informace o uplatnění služby a výrobek dorazili na adresu poskytovatele);

 V případě, kdy objednatel splní podmínky, za kterých může službu využít, a vrátí poskytovateli zboží, které bylo zakoupeno jako zcela nové, ve stavu původního (originálního) a neporušeného obalu včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bude mu vrácena celá kupní cena zboží formou poukazu dle těchto podmínek.

V případě, kdy objednatel splní veškeré poskytovatelovy podmínky služby pro vrácení výrobku, poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby objednateli kupní cenu výrobku ve formě poukazu k nákupu zboží v internetovém obchodě www.prokonzole.cz. Tento poukaz není směnitelný za peníze.

Pokud objednatel vrátí zboží, na jehož nákup použil poukaz, poskytovatel mu vrátí kupní cenu zboží opět ve formě poukazu k nákupu zboží na některém z jím provozovaných internetových obchodů. Ani tento poukaz není směnitelný za peníze. Doba platnosti všech těchto poukazů vzniklých ze služby Výměna nevhodného dárku je do je do 10. 2. 2024.

Hodnotu poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. V případě, že hodnota zakoupeného zboží bude nižší než hodnota poukazu, poskytovatel objednateli nevrací žádné peníze.

Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 15. 09. 2023, přičemž specifikace této služby je k dispozici jak v sídle společnosti poskytovatele, tak na webových stránkách eshopu www.prokonzole.cz.

V Lysé nad Labem dne 15. 09. 2023