Podmínky vrácení do 30 dnů

Podmínky: Prodloužené vrácení na 30 dnů

 Podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Prodloužené vrácení na 30 dnů“  (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je společnost Prokonzole.cz s.r.o., IČ: 13965581, DIČ: CZ13965581, se sídlem: Sídliště 1449/30, 289 22 Lysá nad Labem, Provozovna: Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem,  zapsané v obchodním rejstříku ve spisové značce C 357999/MSPH vedené u Městského soudu v Praze od 09.11.2021 jako poskytovatel. (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby. Smlouva o poskytování služby je uzavřena v momentě, kdy je uzavřena kupní smlouva na vybraný výrobek.

Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 30 dnů od zakoupení, pokud o toto vrácení objednatel požádá, tj. využije službu ve stanovené lhůtě. Tato služba se nevztahuje na použité, bazarové zboží. Objednatel – spotřebitel může službu využít nejdříve po uplynutí 14denní zákonné lhůty k odstoupení od kupní smlouvy – v prvních 14 dnech od převzetí zboží může spotřebitel využít svého zákonného práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (více informací o odstoupení od smlouvy lze nalézt v https://www.prokonzole.cz/obchodni-podminky/. To znamená, že po výše uvedených, zákonných 14 dnech běží v rámci této služby ještě dalších 16 dnů navíc.

 Objednatel uplatní službu k výrobku, na něž se služba vztahuje, na provozovně poskytovatele prostřednictvím pošty/přepravní společnosti (uplatní-li objednatel službu prostřednictvím pošty/přepravní společnosti.

 Objednatel prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek a s ním související službu – Prodloužené vrácení na 30 dnů.

 V případě, kdy objednatel splní podmínky, za kterých může službu využít, a vrátí poskytovateli zboží, které bylo zakoupeno jako zcela nové, ve stavu původního (originálního) a neporušeného obalu včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bude mu vrácena celá kupní cena zboží formou poukazu dle těchto podmínek.

V případě, kdy objednatel splní veškeré poskytovatelovy podmínky služby pro vrácení výrobku, poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby objednateli kupní cenu výrobku ve formě poukazu k nákupu zboží v internetovém obchodě www.prokonzole.cz. Tento poukaz není směnitelný za peníze.


Pokud objednatel vrátí zboží, na jehož nákup použil poukaz, poskytovatel mu vrátí kupní cenu zboží opět ve formě poukazu k nákupu zboží na některém z jím provozovaných internetových obchodů. Ani tento poukaz není směnitelný za peníze.

Hodnotu poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. V případě, že hodnota zakoupeného zboží bude nižší než hodnota poukazu, poskytovatel objednateli nevrací žádné peníze.

 Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 02. 03. 2023, přičemž specifikace této služby je k dispozici jak v sídle společnosti poskytovatele, tak na webových stránkách eshopu www.prokonzole.cz.

 V Lysé nad Labem dne 02. 03. 2023